Donatie

Ondanks onze vlammende reputaties op ander gebied (muziektheater en animatie) is het ons niet gelukt een uitgever te vinden voor dit prachtige boek. We zijn dichtbij gekomen, maar uiteindelijk ketste het af op de hoge productiekosten. We gooien het nu over een geheel andere boeg.

Om het verhaal van Anna niet in de vergetelheid te laten verdwijnen hebben we besloten tot publicatie als feuilleton op internet. Maar dat levert toch niets op? horen wij u denken. Toch wel! Het levert op dat u en uw (klein)kinderen de avonturen van Anna kunnen meebeleven. En als u wilt kunt u dit project financieel ondersteunen. Dat kan op twee manieren:

1. Een donatie.
Bent u een barmhartige Samaritaan, dan wordt uw bescheiden bijdrage gebruikt om uit de kosten te komen. Onder andere om de website in de lucht te houden. Wat overblijft wordt op eerlijke wijze gelijkelijk over de hoofden van Felix en Sjaak uitgestrooid.
Er wordt nog gewerkt aan een directe link via IDeal. Tot het zover is kunt u uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL29INGB0000100572, ten name van JCM Rood te Amsterdam.

2. Medefinanciering van een papieren boek.
Het idee om een echt papieren, mooi vormgegeven boek te maken is zeker nog niet van de baan.
Bent u een barmhartige, bemiddelde en toch goedaardige filantroop die een substantiële bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van het boek, neemt u dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: annaendebeestenband@gmail.com. Met uw hulp wordt het dan een uitgave in eigen beheer.

VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART.

Bij voorbaat dank,
Felix en Sjaak.